uslugi

Usługi radcy prawnego

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, co obejmuje usługi i doradztwo prawne, przygotowywanie pism, sporządzanie opinii prawnych,opiniowanie umów, reprezentowanie Klientów w postępowaniach pozasądowych i przedsądowych. W szczególności Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie:
• spraw dotyczących życia codziennego – umów sprzedaży, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, darowizn, umów zlecenia, zadłużeń, spraw spółdzielczych
• przygotowywania i opiniowania umów
• spraw z zakresu ochrony prawa własności lub prawa posiadania
• spraw o zasiedzenie,
• spraw o zniesienie współwłasności,
• spraw o zapłatę
windykacji, wniosków egzekucyjnych oraz monitoringu postępowania egzekucyjnego
• postępowania wieczystoksięgowego
• prawa autorskiego
Jeśli ulegli Państwo wypadkowi, Wasze mienie zostało zniszczone, ubezpieczyciel nie wypłacił należnego odszkodowania bądź padli Państwo ofiarą błędu lekarskiego, niezbędna może okazać się profesjonalna pomoc prawna w zakresie roszczenia zadośćuczynienia lub odszkodowania. Kancelaria  prawnika Radcy Prawnego Magdaleny Śliwińskiej specjalizuje się właśnie w uzyskiwaniu należności dla swoich Klientów. Dbamy o to, aby kwoty były dla Państwa satysfakcjonujące i mogły być uzyskane w krótkim czasie.
Jeśli zastanawiają się Państwo w jaki sposób uzyskać odszkodowanie, zachęcamy do skorzystania z naszych usług, opartych na wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu. W ramach realizowanej pomocy służymy poradą prawną, przewidujemy możliwość pojawienia się roszczeń, zabezpieczamy potrzebne dowody, a także prowadzimy negocjacje ze sprawcą bądź firmą ubezpieczeniową.
Naszym priorytetem jest konsekwentne poprawianie standardów obsługi Klienta oraz procedur według których prowadzone są nasze działania. Dbamy o szkolenia i systematyczne poszerzanie naszej wiedzy z zakresu dochodzenia należności dla naszych Klientów.
W naszej kancelarii udzielamy pomocy prawnej w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienie, w zakresie obejmującym postępowanie pozasądowe oraz przedsądowe, w szczególności w przypadku:
• utraty zdrowia
• szkody w majątku
• błędu w sztuce lekarskiej
• wypadku komunikacyjnego
naruszenia dóbr osobistych
• odszkodowania i wynagrodzenia od przedsiębiorstw przemysłowych (Zakład energetyczny, Telekomunikacja, Gazownia) za słupy oraz inną infrastrukturę na cudzym gruncie
Zapewniamy pełen profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego zlecenia.

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych reprezentując pracowników jak również pracodawców. Pomoc prawna w omawianym zakresie obejmuje w szczególności:
• odwołania i dochodzenie odszkodowań w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub zwolnienia dyscyplinarnego bez wypowiedzenia,
• sprawy z zakresu kar dyscyplinarnych;
• sprawy o odprawę;
• sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Pomoc prawna Kancelarii w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:
• wszelkie aspekty procesu budowlanego,umów budowlanych
• uzyskiwanie pozwoleń, koncesji i zezwoleń
• odwołania od decyzji
• zażalenia
• skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
• skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Kancelaria prowadzi  sprawy rozwodowe. Zajmujemy się wszelkimi aspektami tych spraw i udzielamy pomocy na wszystkich etapach: od wstępnych rozmów i porad prawnych po reprezentację przed sądem. Na prośbę Klienta prowadzimy również mediację między małżonkami celem wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie.
Zwracając się do nas o udzielenie pomocy w sprawach rozwodowych, nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie i zrozumienie dla ich trudnej sytuacji. Pomagamy w ocenie sytuacji faktycznej i prawnej, w której znaleźli się Klienci i proponujemy najlepsze dla nich rozwiązanie.Prawo rodzinne obejmuje szczególną sferę życia, łączącą się z emocjami oraz sytuacjami, o których bardzo trudno rozmawiać z osobami, których nie znamy. Kancelaria udzielając porad w tym zakresie dokłada szczególnej staranności i dbałości o komfort takich rozmów, dbając o przyjazną i pełną wsparcia atmosferę. W tej dziedzinie Kancelaria udziela pomocy w szczególności w następujących sprawach:
• o rozwód
• o separację
o podział majątku wspólnego
• o alimenty
• o ustalenie i zaprzeczenie pochodzeniu dziecka
• o ubezwłasnowolnienie
• o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej

Prowadzimy obsługę bieżącą podmiotów gospodarczych.

Kancelaria prowadzi obsługę bieżącą podmiotów gospodarczych. Usługi obejmują zarówno indywidualne zlecenia dotyczące konkretnej sprawy jak i stałą obsługę firm. W zakres usług wchodzą m.in.:
• zakładanie, likwidacja, łączenie i przekształcanie przedsiębiorstw
• postępowania przed KRS, Urzędami Gmin, w tym również zmiana danych w rejestrach
• przygotowywanie dokumentacji związanej z powoływaniem i odwoływaniem organów Spółek
• cywilne postępowania w sprawach gospodarczych (mediacje, postępowania ugodowe, postępowania sądowe, windykacja)
• postępowania przed Urzędami Skarbowymi, w tym również wnioski o interpretację podatkową, odwołania od decyzji
• doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych,
• przygotowywanie i opiniowanie kontraktów,
• doradztwo, sporządzanie pism i regulaminów w zakresie spraw pracowniczych
• zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej

Zamów uslugu