porada-online-3

Porady prawne online

Aby zapewnić Państwu możliwość uzyskania szybkiej porady prawnej bez konieczności wychodzenia z biura lub domu, Kancelaria oferuje skorzystanie z porady prawnej online w obszarze specjalizacji wyszczególnionym w zakładce OFERTA.

Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę korzystania z usługi porad online:

Etap 1: Zapytanie zawierające opis stanu faktycznego oraz informację o Państwa danych osobowych (imię, nazwisko i numer telefonu) należy przesłać na adres kancelaria@kancelaria-sliwinska.pl. Jeżeli stan faktyczny będzie opisany nieprecyzyjnie zostaną przesłane do Państwa pytania uzupełniające.

Etap 2: Po otrzymaniu zapytania, Kancelaria niezwłocznie prześle Państwu wycenę usługi określającą cenę brutto. Wycena dokonywana jest bezpłatnie. Formularz wyceny przesyłany jest na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Etap 3: Po zaakceptowaniu wyceny, kwotę należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy Kancelarii. Odpowiedź na zadane pytanie otrzymają Państwo w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania środków. Standardowy koszt porady prawnej online wynosi od 100 złotych brutto.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wyceny i udzielenia porady prawnej online, jeżeli:

  • przesłane przez Państwa zapytanie będzie niekompletne lub będzie brakować w nim informacji niezbędnych do udzielenia rzetelnej porady

  • stan faktyczny lub prawny w przesłanym zapytaniu będzie wymagał konieczności zapoznania się z dodatkowymi dokumentami

Masz pytania ?