urid-yslygi

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Śliwińskiej.

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Śliwińskiej.
Kancelaria świadczy  obsługę prawną dla osób fizycznych jak również dla podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń, udziela porad prawnych  i  przeprowadza negocjacje.
Nasza kancelaria kieruje się zasadą pełnej przejrzystości w prowadzeniu spraw,co oznacza pozostawanie w stałym kontakcie z klientem,który jest na bieżąco informowany o podejmowanych czynnościach .
Zachęcamy serdecznie do bliższego zapoznania się z pełną ofertą Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Śliwińskiej w zakładce oferta.Nasza specjalizacja to rozwody,władza rodzicielska,alimenty,spadki,podziały majątku,pomoc w postępowaniach komorniczych upadłość konsumencka.

Oferta kancelarii radcy prawnego.

W ofercie znajdują się również usługi online, ułatwiające uzyskanie opinii prawnej, rekomendacji, opiniowanie  umów,    wzoru umowy  sporządzania  pisma procesowego przez Internet, bez konieczności osobistego spotkania się z Radcą Prawnym. Kontakt odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail. Aby uzyskać poradę online należy kliknąć w zakładkę Porada Online ,gdzie znajdą Państwo szczegółowy opis  jak należy postępować.
Kancelaria czynna jest  codziennie w dni pracujące  w godzinach popołudniowych od 17 oraz w innych godzinach do indywidualnego telefonicznego  ustalenia.

Porady

Jednolity Plik Kontrolny JPK – obowiązek dla każdego przedsiębiorcy i podatnika

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT.

Przestępstwo niealimentacji z art. 209 kk od 31 maja 2017.

Kodeks karny w art. 209 określa przestępstwo niealimentacji. Stosownie do §1 powołanego przepisu grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten,