Upadłość konsumencka a status materialny oddłużanego.

Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta ,a zaspokojenie wierzycieli przesunięte jest na drugi plan. To rozwiązanie jest nie tylko dla bogatych .Po nowelizacji ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym ,która obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku każdego stać na ogłoszenie upadłości .Koszt złożenia wniosku do sądu rejonowego ( wydział gospodarczy) to zaledwie 30 złotych,wynagrodzenie syndyka jest znacznie niższe niż w przypadku firm, a nieporównywalnie tańsze niż opłacanie komornika. Nie szkodzi że nie masz składnika majątkowego dużej wartości. Posiadanie mieszkania ,domu czy innych wartościowych rzeczy nie jest warunkiem koniecznym do tego ,by sąd się zgodził na upadłość konsumencką. Jeśli nie masz majątku sędzia ustala ustala tylko plan spłat ,który jest zgodny z twoimi możliwościami zarobkowymi. Gdy będziesz dokonywał spłat regularnie po ustalonym przez sąd okresie nastąpi umorzenie reszty zobowiązań. Nie zostaniesz bez środków do życia .W skład masy upadłościowej wchodzi twoje wynagrodzenie ,ale jego część nie będzie podlegała zajęciu. Sąd pozostawi Ci środki na utrzymanie rodziny. Dłużnikowi musi pozostać kwota minimalnego wynagrodzenia określana co roku ( w 2017r 2 tyś brutto). Jeśli tyle zarabiasz , kwota ta będzie wolna od zajęcia.

Aby sąd zdecydował o upadłości konsumenckiej dłużnik powinien być niewypłacalny ,a przyczyny tego muszą być niezależnie od niego i wynikać z losowych sytuacji takich jak np. ciężka choroba albo wypadek przy pracy. O niewypłacalności możemy mówić wtedy, kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych , a opóźnienie w spłacie przekracza 3 miesiące. Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć : spółka, wspólnik spółki osobowej, fundacja ,stowarzyszenie, łącznie małżeństwo, osoba prowadząca działalność gospodarczą -choćby niezarejestrowaną. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie ,jeżeli spełnia się powyższe warunki.
Ocena uczciwości płatniczej konsumenta i tego ,czy może skorzystać on z upadłości konsumenckiej dokonywana jest na pierwszym etapie przez sąd, który w składzie jednego sędziego ,będzie rozpoznawał wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd będzie badał ,na podstawie oświadczeń konsumenta i dokumentów czy nie zachodzi choćby jedna z negatywnych przesłanek. Sąd nie zgodzi się na upadłość jeśli konsument zaciągał kredyty ,wiedząc że ich nie spłaci lub doprowadził do katastrofy finansowej z powodu rażącego niedbalstwa.